Baterie

Úvod Baterie

Baterie pro fotovoltaiku

Baterie pro využití v solárních aplikacích, tj. ve fotovoltaických zařízeních využívajících energii slunečního svitu, musejí mít specifické vlastnosti. Jde zejména o vysoký stupeň cykličnosti, vyjímečnou hustotu výkonu, schopnost regenerace z hlubokého vybití atd. Pokud chcete získat bližší informace, navštivte kategorii Fotovoltaika - solární baterie  v sekci Staniční baterie. Dnes můžete snadno zjistit nakolik je vaše nemovitost vhodná pro instalalaci solárních panelů. Stačí jen zadat souřednice GPS do  solárního kalkulátoru...

 

Posouzení baterie

Pokud chcete mít jistotu, že vaše aplikace nepřestane fungovat v okamžik kdy to nejméně čekáte, je dobré, abyste si nechali posoudit aktuální stav baterie. Zběžnou kontrolu můžete provést i sami, nicméně těžko zjistíte, jestli bude baterie bez problémů fungovat další rok, nebo jestli hrozí, že už příští týden budete řešit problém, který nesouvisí s hlavním předmětem vaší činnosti.  Posouzení stavu baterie zahrnuje kromě vizuální kontroly (lze odhalit hlavní nedostatky jako je mechanické poškození nebo přerušení el. spojení) také řadu dalších aktivit jenž pomáhájí k určení aktuálního stadia životnosti baterie. Jsou to zejména:

  • Měření napětí
  • Kontrola hladiny elektrolytu
  • Měření hustoty elektrolytu
  • Zjišťování zbytkové kapacity (kapacitní zkouška)
  • Kontrola centrálního dolévání elektrolytu
  • Kotrola spojení a komunikace mezi nabíječem a baterií
  • Kontrola nabíjení

Všechny tyto aktivity jsou nezbytné pro odpovědné posouzení stavu baterie.

 

Výměna a servis staničních baterií

Servis staničních baterií standardně zahrnuje zejména tyto činnosti:

- Doplnění a kontrola hladiny elektrolytu baterie nebo výměna elektrolytu
- Čištění a konzervace baterie
- Kontrola spojek baterie a případné dotažení
- Kontrola nastavení napětí nabíječe
- Kontrola napětí článku nebo monobloku
- Kontrola hustoty elektrolytu baterie
- Kontrola teploty baterie
- Kontrola odvětrání místnosti 
- Vystavení protokolu o servisu a údržbě staniční baterie  včetně zápisu do provozního deníku

Servis a údržbu je nutné provádět v souladu s bezpečnostními předpisy pro údržbu staničních baterií  viz. sekce Normy našich stránek. Jedná se například o ČSN EN 50272-2 ed.2

 

Revitalizace průmyslové baterie

Úspora nákladů
Většina provozovatelů elektrických vysokozdvižných vozíků má v současné době zájem o maximální prodloužení životnost baterií a to i baterií, které jsou téměř na konci svého životního cyklu. Proto je dobré zvážit revitalizaci baterie, která prodlouží dobu použitelnosti a oddálí potřebu investice do nového akumulátoru.

Životnost trakčního akumulátoru
Na základě provozních zkušeností můžeme jednoznačně říci, že správnou údržbou trakčního akumulátoru se prodlužuje životnost baterie až o 30%. Pravidelný servis má tedy rozhodně význam a finanční přinos v podobě úspor vznikajících oddálením potřeby nákupu. Pokud má klasický akumulátor životnost 1400 cyklů (vybití-nabití), pak při správném zacházení, bezchybné údržbě a pravidelném servisu jsme schopni získat z kvalitního akumulátoru 1800 – 1900 cyklů. Pro praktické přiblížení uveďme, že jednosměnný standardně vytížený provoz vyžaduje jeden cyklus vybití – nabití za den, za rok tedy baterie poskytne přibližně 250 cyklů. Reálná životnost je tedy 5-6 let.

Jak je tedy možné, že se baterie velmi často mění již po 4 letech provozu? Je to jednoznačně dáno tím, že se jí nedostává správné péče. Podobně jako autům prospívají pravidelné servisní prohlídky a průběžné odstraňování drobných závad, stejně tak pozitivně působí odborné ošetření trakčního akumulátoru. Jsou to například kontrola spojení jednotlivých článků (utažení správným momentem, čistota spojení, posouzení stupně oxidace…), kontrola elektrických vlastností, celistvosti atd. Pokud vycházíme z potřeby 250 cyklů za rok, pak nám při 30% prodloužení vyjde doba životnosti 7,5 roku, což je proti 4 letům u baterie bez údržby téměř dvojnásobek!

Jak probíhá revitalizace
Základní princip získávání energie z olověných akumulátorů spočívá ve využití elektrochemické reakce kyseliny sírové a oxidu olova. Při této reakci vznikají mimo jiné sulfáty, které se usazují na deskách článků a snižují časem schopnost akumulátoru vydávat energii. Revitalizace baterie se proto zaměřuje na odstranění těchto sulfátů (desulfatace) a dále na proces vyrovnávacího nabíjení (ekvalizace). Tyto hlavní činnosti jsou prováděny pomocí speciálního elektronického přístroje formou vyladěných nabíjecích křivek zajišťujících pozvolné odstranění sulfátů a formování baterie. Jedná o proces, který trvá několik dnů a jehož výsledkem je obnova baterie, která je připravena k dalšímu použití.

Kdy je vhodné provést revitalizaci – oživení baterie
Nejvhodnější doba pro revitalizaci baterie je ve druhé polovině životnosti, to je po 3 letech provozu. Pokud byl na baterii prováděn pravidelný odborný servis, není revitalizace nezbytná tak brzy a je vhodná spíše až v poslední třetině životnosti čili okolo 5. roku provozu. Zajistí se tím jistota maximální doby použitelnosti baterie. Přestože oživení baterie prodlouží životnost a oddálí potřebu nákupu nového akumulátoru, není to rozhodně aktivita, která je univerzální pro všechny případy. Proto je důležité posouzení servisního technika, který rozhodne, zda má či nemá význam baterii revitalizovat. Někdy je lépe udělat jen standardní servisní zásah a s revitalizací počkat na vhodnou dobu.

Pokud máte zájem o posouzení možnosti revitalizace vašeho akumulátoru, kontaktujte nás.
fvsystemy@gmail.com, +420 777 362 727.


 

Baterie LiFePO4

Baterie LiFePO4

4 produkty
Copyright 2015 - 2024 © Fotovoltaické systémy